Personeli akademik

Ethem Çeku
Dekan i Fakultetit të Edukimit
Histori Edukat Qytetare
ethem.ceku@uni-pr.edu
038 229 201; 038 229 022

Zeqir Veselaj
Profesor i asocuar
Bazat e shkencave natyrore me metodologji, Biodiversiteti dhe Botanika
zeqir.veselaj@uni-pr.edu
038 223 724

Begzad Baliu
Profesor i rregullt
Gjuhë amtare I-II-Fakulteti i Edukimit
begzad.baliu@uni-pr.edu
044 173 596

Zeqir Shaqiri
Profesor i rregullt
Bazat e shkencave natyrore me metodologji, Bazat e shkencave natyrore me metodologji I.
zeqir.shaqiri@uni-pr.edu
045 275 138

Qazim Elshani
Prof ass. dr.
Prodekan ne Mitrovicë
qazim.elshani@uni-pr.edu
038 229 201

Zahadin Shemsedini
Profesor i rregullt
Bazat e Fizikës I-II-Fakulteti i Edukimit
zahadin.shemsedini@uni-pr.edu
e-mail:zshemsidini@hotmail.com 044-185-377

Afërdita Zuna
Prof. i rregullt
Pedagogji
aferditazuna@hotmail.com
038 229 201

Demë Hoti
Profesor i rregullt
Pedagogji
deme.hoti@uni-pr.edu
038 229 201

Bahtijar Kryeziu
Profesor i rregullt
Gjuhë amtare I
bahtiar.kryeziu@uni-pr.edu
Bahtiarkryeziu@hotmail.com

Eda Vula
Profesor i asocuar
Matematika elementare I dhe II-Fakulteti i Edukimit
eda.vula@uni-pr.edu
038 229 201

Naser Pajaziti
Profesor i asocuar, Anëtar i Senatit
Gjuhë amtare I, Gjuhë amtare II -Fakulteti i Edukimit
naser.pajaziti@uni-pr.edu
038 229 201

Januz Dërvodeli
Profesor i asocuar
Pedagogji
januzdervodeli@hotmail.com
038 229 201

Naser Zabeli
Profesor i asocuar
Pedagogji
naser.zabeli@uni-pr.edu
038 229 201

Bahtije Gerbeshi
Profesor i asocuar
Histori mesjetare botërore, Shqiptaret dhe Evropa Juglindore në mesjetë-Fakulteti i Edukimit
bahtije.gerbeshi@uni-pr.edu
038 229 201

Kastriot Buza
Profesor i asocuar
Vizatim teknik,Algoritmet dhe programimi,Makinat hidraulike dhe termike dhe Bazat e punës ne kompj.
kastriot.buza@uni-pr.edu
038 229 201

Sabri Rexha
Profesor i asocuar
Organizimi shoqëror dhe institucional, Histori moderne botërore-Fakulteti i Edukimit
sabri.rexha@uni-pr.edu
038 229 201

Afërdita Mulla
Profesor i asocuar
Edukimi parashkollor, Shkathtësitë e mësimit akademik-Fakulteti i Edukimit
aferdita.mulla@uni-pr.edu
038 229 201

Xhafer Ismajli
Profesor i asocuar
Histori dhe filozofia e edukimit, Teoria e mësimit-Fakulteti i Edukimit
xhafer.ismajli@uni-pr.edu
038 229 201

Myrvete Dreshaj-Baliu
Profesor i asocuar
Historia e letërsisë kombëtare, Letërsi për fëmijë-Fakulteti i Edukimit
myrvete.dreshaj-baliu@uni-pr.edu
038 229 201

Hatixhe Ismajli
Profesor i asocuar
Historia dhe filozofiz e edukimit, Teori e mësimit-Fakulteti i Edukimit
hatixhe.ismajli@uni-pr.edu
038 229 201

Minevere Rashiti
Profesor asistent
Bazat e sociologjisë, Bazat e shkencave shoqërore me metodologji-Fakulteti i Edukimit
minevere.rashiti@uni-pr.edu
044 177 249

Xhevat Krasniqi
Profesor asistent
Grupë lëndësh nga Matematika-Fakulteti i Edukimit
xhevat.krasniqi@uni-pr.edu
038 229 201

Skender Beqa
Profesor asistent
Biokimia me fiziologji te bimeve, Metodologjia me punë praktike nga biologjia, Evolucioni organik
skender.beqa@uni-pr.edu
038 229 201

Rrustem Buzhala
Profesor asistent
Histori Edukat Qytetare
rrustem.buzhala@uni-pr.edu
038229201

Ardita Devolli
Profesor asistent
Edukim special me metodologji, Të drejtat e fëmijve dhe etika-Fakulteti i Edukimit
ardita.devolli@uni-pr.edu
038 229 201

Xhevdet Thaqi
Profesor asistent
Matematikë Elementare, Gjeometri Elementare I-II, Analizë matematike I-II-Fakultetin e Edukimit
xhevdet.thaqi@uni-pr.edu
044132 384

Sylejman Berisha
Profesor asistent
Hyrje ne teknologji, Teknologjia e materialeve-Fakulteti i Edukimit
sylejman.berisha@uni-pr.edu
038 229 201

Atdhe Hykolli
Profesor asistent
Fillor, PSH, GJLSH
atdhe.hykolli@uni-pr.edu
044 12 10 10

Ruzhdi Kuqi
Profesor asistent
Biologjia e njeriut me antropologji, Metodologjia dhe puna praktike nga Biologjia-Fakulteti i Edukim
ruzhdi.kuqi@uni-pr.edu
044 101 748

Ilir Muharremi
Profesor asistent
Grupë lëndësh nga Artet dhe dramatizimi-Fakulteti i Edukimit
ilir.muharremi@uni-pr.edu
038 229 201

Haki Xhakli
Profesor asistent
Fillor, PSH
hakixhakli@gmail.com
038 229 201

Ganimete Kulinxha
Profesor asistent
Histori dhe filozofi e edukimit, Shkathtësit e mësimit akademik-Fakulteti i Edukimit
ganimete.kulinxha@uni-pr.edu
038 229 201

Nusret Pllana
Profesor asistent
Fillor, PSH
nusretpllana@hotmail.com
038 229 201

Islam Krasniqi
Profesor asistent
Biologji-Kimi, Fizikë-Kimi
islam.krasniqi@uni-pr.edu
038 229 201

Adhurim Rrasimi
Profesor asistent
Fillor, PSH
adhurim.rrasimi@uni-pr.edu
038 229 201

Rrezarta Avdyli
Profesor asistent
Psikologji
rrezarta.avdyli@uni-pr.edu
038 229 201

Lutfi Arifi
Prof. i SHLP
Fakulteti i Edukimit
lutfi.arifi@uni-pr.edu
038 229 201

Arife Kurti
Prof. SHLP
Vizatim Teknik, Material Ndërtimor, Edukatë Pune-Fakulteti i Edukimit
arife.kurti@uni-pr.edu
038 229 201

Shazane Damoni
Prof. SHLP
Kimi organike I, Kimi Organike II, Metodologji me punë Praktike nga Kimia-Fakulteti i Edukimit
shazane.damoni@uni-pr.edu
038 229 201

Fatmir Brovina
Prof. SHLP
SHLP-Fakulteti i Edukimit
fatmir.brovina@uni-pr.edu
038 229 201

Linda Salihu
Ligjeruese
Pedagogji
linda.salihu@uni-pr.edu
038 229 201

Fahri Marevci
Asistent
Grupë lëndësh nga Matematika-Fakulteti i Edukimit
fahri.marevci@uni-pr.edu
044 663 667

Leonora Husaj
Asistent
Grupë lëndësh nga Gjuha amtare
leonorahusaj@hotmail.com
038 229 201

Blerim Saqipi
Asistent
blerim.saqipi@uni-pr.edu
038 229 201

Fatlume Berisha
Asistent
Grupë lënësh nga Kimia
fatlume.berisha@uni-pr.edu
038 229 201

Xhavit Beqiri
Asistent
Grupë lëndësh nga Gjuha amtare
xhavit.beqiri@uni-pr.edu
038 229 201

Valbona Berisha
Asistent
Grupë lëndësh nga Matematika
valbona.berisha@uni-pr.edu
038 229 201

Sedat Baraliu
Asistent
Grupë lëndësh nga Historia
sedat.baraliu@uni-pr.edu
038 229 201

Arlinda Damoni-Bytyqi
Asistent
Grupë lëndësh nga Kimia
arlinda.damani.bytyqi@uni-pr.edu
038 229 201

Kyvete Shatri
Asistent i ri
Grupë lëndësh nga Informatika
kyvete.shatri@uni-pr.edu
038 229 201

Pleurat Kabashi
Asistent
Grupë lëndësh nga Historia dhe Edukata Qytetare
pleurat.kabashi@uni-pr.edu
038 229 201

Violeta Bardhi
Asistent i ri
Grupë lëndësh nga Letërsia shqipe
violeta.bardhi@uni-pr.edu
044

Arlinda Beka
Asistent
Grupë lëndësh nga Pedagogjia
arlinda.beka@uni-pr.edu
044136574

Muhamet Peci
Asistent i ri
Grupë lëndësh nga Letërsia shqipe
muhamet.peci@uni-pr.edu
038 229 201

Agnesa Çanta
Asistent
Grupë lëndësh nga Gjuha dhe letërsia angleze
agnesa.qanta@uni-pr.edu
038 229 201

Vjollca Ahmeti
Asistent
Grupë lëndësh nga Pedagogjia
vjollca.ahmeti@uni-pr.edu
038 229 201

Rozafa Ferizi
Asistent
Grupë lëndësh nga Pedagogjia
rozafa.ferizi@uni-pr.edu
038 229 201

Vlora Sylaj
Asistente
Pedagogji
vlora.sylaj@uni-pr.edu
038 229 201

Valentina Nimonaj
Asistent i ri
Pedagogji
valentina.nimonaj@uni-pr.edu
038 229 201

Majlinda Gjelaj
Asistente
Pedagogji
majlinda.gjelaj@uni-pr.edu
038 229 201

Jehona Ferizi - Miftari
Asistent i ri
Grupë lëndësh nga Pedagogjia
jehona.ferizi@uni-pr.edu
038 229 201

Jehona Rrustemi
Asistent i ri
Grupë lëndësh nga Pedagogjia
jehona.rrustemi@uni-pr.edu
038 229 201

Florent Bunjaku
Asistent i ri
Grupë lëndësh nga Teknologjia
florent.bunjaku@uni-pr.edu
038 229 201

Selim Qevani
Asistent i ri
Grupë lëndësh nga Gjeografia
selim.qevani@uni-pr.edu
038 229 201

Shpëtim Elezi
Asistent i ri
Grupë lëndësh nga Gjuha dhe letërsia shqipe
shpetim.elezi@uni-pr.edu
044

Sefedin Rahimi
Asistent i ri
Grupë lëndësh nga Histori edukat qytetare-Fakulteti i Edukimit
sefedin.rahimi@uni-pr.edu
044 341 193

Adelina Hajrullahu
Asistent i ri
Grupë lëndësh nga Pedagogjia
adelina.hajrullahu@uni-pr.edu
044

Veli Kryeziu
Asistent i ri
Grupë lëndësh nga Histori Edukat Qytetare-Fakulteti i Edukimit
veli.kryeziu@uni-pr.edu
049 413 541

Zenel Krasniqi
Asistent i ri
Grupë lëndësh nga Biologjia
zenel.krasniqi@uni-pr.edu
038 229 201

Blerta Perolli-Shehu
Asistent i ri
Grupë lëndësh nga Psikologjia
blerta.perolli.shehu@uni-pr.edu
038 229 201

Edona Kida-Berisha
Asistent i ri
Grupë lëndësh nga Psikologjia
edona.kida.berisha@uni-pr.edu
038 229 201

Teuta Danuza
Asistent i ri
Grupë lëndësh nga Psikologjia
teuta.danuza@uni-pr.edu
038 229 201

Albulena Metaj
Asistent i ri
Psikologji
albulena.metaj@uni-pr.edu
038 229 201