Afërdita Mulla

Profesor i asocuar
Edukimi parashkollor, Shkathtësitë e mësimit akademik-Fakulteti i Edukimit
[email protected]
038 229 201
Për të parë CV-në e plotë klikoni këtu:

- Gjuhë Shqipe
- Gjuhë Angleze

Syllabuset e lëndëve:

BA -Edukimi Parashkollor
BA -Praktika pedagogjike
BA -Shkathtёsitё e mёsimit akademik
BA -Zhvillimi dhe zbatimi i kurrikulës