Ardita Devolli

Profesor asistent
Edukim special me metodologji, Të drejtat e fëmijve dhe etika-Fakulteti i Edukimit
ardita.devolli@uni-pr.edu
038 229 201
Për të parë CV-në e plotë klikoni këtu:

- Gjuhë Shqipe
- Gjuhë Angleze


BA -Edukimi Gjithëpërfshirës me Metodologji
BA -Edukimi Special me Metodologji
BA -Vështirësitë në të Nxënë