Eda Vula

Profesor i asocuar
Matematika elementare I dhe II-Fakulteti i Edukimit
[email protected]
038 229 201

Për të parë CV-në e plotë klikoni këtu:
- Gjuhë Shqipe
- Gjuhë Angleze

Syllabuset e lëndëve:

Metodologjia e mësimit të matematikës I

Master - Hulumtimi në veprim
Master - Mësimdhënia dhe të nxënit e matematikës II