Xhevat Krasniqi

Profesor asistent
Grupë lëndësh nga Matematika-Fakulteti i Edukimit
xhevat.krasniqi@uni-pr.edu
038 229 201
Për të parë CV-në e plotë klikoni këtu:

- Gjuhë Shqipe

Syllabuset e lëndëve:

-Analiza matematike III
-Kombinatorikë
-Statistika dhe probabiliteti
-Matematika II