Xhevat Krasniqi

Prodekan për shkencë
Grupë lëndësh nga Matematika-Fakulteti i Edukimit
[email protected]
038 229 201
Për të parë CV-në e plotë klikoni këtu:

- Gjuhë Shqipe

Syllabuset e lëndëve:

- Konceptet matematikore në fëmijërinë e hershme

- Histori e edukimit matematikor

- Konceptet gjeometrike në fëmijërinë e hershme

- Praktika pedagogjike I

- Statistikë elementare

- Shfrytëzimi i teknologjisë në mësimdhënien e matematikës

- Statistika në arsim