Enver Sylejmani

Zyrtarë i sherbimeve të studenteve -Fakulteti i Edukimit
Gjeografi Ed.Qytetare, Histori Ed.Qytetare, Gjuhë Angleze-Fakulteti i Edukimit
[email protected]
044 277 111
Zyrtarë i sherbimeve të studenteve -Fakulteti i Edukimit, drejtimi: Gjeografi Ed.Qytetare, Histori Ed.Qytetare, Gjuhë Angleze