Mejreme Demaj

Zyrtarë i sherbimeve të studenteve -Fakulteti i Edukimit
Teknologji-Informatikë, Matematikë-Informatikë-Fakulteti i Edukimit
[email protected]
038 229 201
 Zyrtarë i sherbimeve të studenteve -Fakulteti i Edukimit në drejtimet: Teknologji-Informatikë, Matematikë-Informatikë