Paraqitja e provimeve

 
1

Pregatiti informatat dhe dokumentet

  • Indeksi
  • Formulari i paraqitjes së provimit

Referenti e kontrollon indexin dhe verifikon a i keni plotësuar kushtet për regjistrimin e semestrit. Sigurohuni që indexi të jetë i kompletuar me të gjitha informatat për provimet e dhëna dhe nënshkrime të profesorëve.

2

Paraqit provimin në fakultet

  • Indeksi
  • Formulari i paraqitjes së provimit

Referenti do t’ju kthejë një pjesë të formuarit për paraqitje të provimit, të cilën duhet ta dorëzoni kur hyni në provim.