Zyra e praktikës pedagogjikë në Fakultetin e Edukimit merret me planifikimi dhe orgaznizimin e praktikës pedagogjike për të gjithë studentët e fakultetit në nivelin Ba dhe Ma.

Udhëzuesi për organizmin e Praktikës Pedagogjike në kushte pandemie (kliko këtu).

Zyrtare e praktikës pedagogjike është:

Nita Bakija-Haraçia, PhD can.

[email protected]