Prodekan për Shkencë

Prof. Asoc. Dr. Xhevat Z. Krasniqi
Prodekan për Shkencë