Prodekane për çështje mësimore

Prof. Ass.Dr. Majlinda Gjela

Prodekane për çështje mësimore
Vice-Dean for Teaching


Tel: 038 229 201
038 223724
e-mail: [email protected]
Për të parë CV-në e plotë klikoni këtu