Zyrtar për Zhvillim AkademikBlerta Perolli Shehu, PhDC. 

Koordinator për Zhvillim Akademik
Academic Development Coordinator

- Per te pa cv kliko ketu


Tel: 038 229 201
e-mail: [email protected]uni-pr.edu