Historiku i Fakultetit

Edhe pse aftësimi i mësimdhënësve në nivel të Shkollave të Larta ka filluar në gjysmën e dytë të viteve të gjashtëdhjeta (1958), nevojat e shtuara për kuadër me kualifikim universitar katërvjeçar bënë që spektrit institucional të arsimit superior t'i shtohet edhe Fakulteti i Edukimit.