Adresa dhe kontakti

FIEK.jpg

Universiteti i Prishtinës

 

Fakulteti i Edukimit - Qendra në Prishtinë
Rr. "Agim Ramadani", p.n.
10.000 Prishtinë
Republika e Kosovës
Tel.: +381 38 229 201
E-mail: [email protected]Fakulteti i Edukimit - Qendra në Gjakovë
Rr. "Ismajli Qemjali", p.n.
50.000 Gjakovë
Republika e Kosovës
Tel.: +381 390 325 233
E-mail: [email protected]

Fakulteti i Edukimit - Qendra në Gjilan
Rr. "Zija Shemsiu", p.n.
60.000 Gjilan
Republika e Kosovës
Tel.: +381 280 322 031
E-mail: [email protected]
 
Fakulteti i Edukimit - Qendra në Prizren
Rr. "Ismet Jashari", p.n.
20.000 Prizren
Republika e Kosovës
Tel.: +381 029 231 085
E-mail: [email protected]