Mbrojtja  e temave bachelor  për programet:

- Edukimi dhe zhvillimi në  fëmijërinë e hershme dhe  

- Programin Parashkollor


- Fillor
.

- Departamenti i Pedagogjisë