Njoftim për aplikim për lirim nga pagesa e semestrave për studentët e Universitetit të Prishtinës ''Hasan Prishtina''