Ma. Milaim Mazreku
sekretar i Fakultetit
Sekretar i FE-së, Qendrat:Prishtinë, Gjilan, Gjakovë, Mitrovicë dhe Prizren
[email protected]
044 201 308, 038 225 619

Hasime Shehu
Zyrtare për mësim
Fakulteti i Edukimit
[email protected]
044

AFËRDITA BUQANI
Zyrtare e lartë në Shërbimin e Studentëve - Bachelor
Fakulteti i Edukimit
[email protected]
038 229 2010

Vera Sopi
Zyrtare e lartë për financa dhe kontabilitet
Fakulteti i Edukimit
[email protected]
038 229 201

Irfan Miftari
Administrator
Fakulteti i Edukimit
[email protected]
0

Fehmi Ramadani
Laborant i Fizikë-Kimisë
Fakulteti i Edukimit
[email protected]
044 212 924

Yllka Alidema
Zyrtare e Masterit dhe Doktorates
Fakulteti i Edukimit Master-Doktoratë
[email protected]
038229201

Nita Bakija
Koordinatore për mësim praktik
Fakulteti i Edukimit
[email protected]
038 229 201

Filloreta Hajdini
Zyrtare e arkives dhe sherbimeve postare
Fakulteti i Edukimit
[email protected]
044

Imer Dragusha
Zyrtar
Fakulteti i Edukimit
[email protected]
044 276 302

Arlinda Selmani
Koordinatore per park
Fakulteti i Edukimit
[email protected]
044