Photo

Prof. Dr. Begzad Baliu

Profesor i rregullt

Fillor/ Mësimdhënia në Gjuhë dhe Letërsi Shqipe

038 229 201 [email protected]
Photo

Prof. Dr. Eda Vula

Profesor i rregullt

Fillor/ Mësimdhënia e Matematikës

038 229 201 [email protected]
Photo

Prof. Dr. Naser Pajaziti

Profesor i rregullt

Parashkollor/ Mësimdhënia në Gjuhë dhe Letërsi Shqipe

038 229 201 [email protected]
Photo

Prof. Dr. Zeqir Shaqiri

Profesor i rregullt

Fillor / Mësimdhënia e Fizikës

045 275 138 [email protected]

Prof. Asoc. Dr. Atdhe Hykolli

Profesor i Asocuar

Parashkollor/ Mësimdhënia në Gjuhë dhe Letërsi Shqipe

038 229 201 [email protected]
Photo

Prof. Asoc. Dr. Bahtije Gerbeshi

Profesor i Asocuar

Fillor/ Mësimdhënia e Historisë

038 229 201 [email protected]

Prof. Asoc. Dr. Hatixhe Ismajli

Profesor i Asocuar

Fillor/ Mësimdhënia Lëndore

038 229 201 [email protected]

Prof. Asoc. Dr. Myrvete Dreshaj-Baliu

Profesor i asocuar

Fillor/ Mësimdhënia në Gjuhë dhe Letërsi Shqipe

038 229 201 [email protected]
Photo

Prof. Asoc. Dr. Kastriot Buza

Profesor i Asocuar

Fillor/ Mësimdhënia në Teknologji dhe TIK

038 229 201 [email protected]

Prof. Asoc. Dr. Naser Zabeli

Profesor i Asocuar

Pedagogji/ Edukim Inkluziv

038 229 201 [email protected]
Photo

Prof. Asoc. Dr. Xhevat Krasniqi

Profesor i Asocuar

Parashkollor/ Mësimdhënia e Matematikës

038 229 201 [email protected]
Photo

Prof. Asoc. Dr. Zeqir Veselaj

Profesor i Asocuar

Fillor/ Mësimdhënia e Biologjisë

038 223 724 [email protected]
Photo

Prof. Ass. Dr. Adhurim Rasimi

Profesor Asistent

Parashkollor/ Fillor

038 229 201 [email protected]

Prof. Ass. Dr. Agnesa Çanta

Profesor Asistent

Parashkollor/ Fillor

038 229 201 [email protected]
Photo

Prof. Ass. Dr. Ardita Devolli

Profesor Asistent

Fillor/ Edukim Inkluziv

038 229 201 [email protected]
Photo

Prof. Ass. Dr. Arlinda Beka

Profesor Asistent

Parashkollor/ Mësimdhënie dhe Kurrikulë

038 229 201 [email protected]

Prof. Ass. Dr. Arlinda Bytyqi-Damoni

Profesor Asistent

Parashkollor/ Mësimdhënia e Kimisë

038 229 201 [email protected]
Photo

Prof. Ass. Dr. Blerim Saqipi

Profesor Asistent

Fillor / Udhëheqja në Arsim

038 229 201 [email protected]
Photo

Prof. Ass. Dr. Ethem Çeku

Profesor Asistent

Fillor/ Mësimdhënia e Historisë

038 229 201 [email protected]
Photo

Prof. Ass. Dr. Fatlume Berisha

Profesor Asistent

Fillor/ Mësimdhënia e Kimisë

038 229 201 [email protected]
Photo

Prof. Ass. Dr. Fahri Marevci

Profesor Asistent

Fillor/ Mësimdhënia e Matematikës

038 229 201 [email protected]
Photo

Prof. Ass. Dr. Florent Bunjaku

Profesor Asistent

Mësimdhënia e Teknologji dhe TIK

038 229 201 [email protected]

Prof. Ass. Dr. Ganimete Kulinxha

Profesor Asistent

Parashkollor/ Mësimdhënia Lëndore

038 229 201 [email protected]
Photo

Prof. Ass. Dr. Ilir Muharremi

Profesor Asistent

Parashkollor/ Fillor

038 229 201 [email protected]
Photo

Prof. Ass. Dr. Jehona Ferizi - Miftari

Profesor Asistent

Fillor

038 229 201 [email protected]
Photo

Prof. Ass. Dr. Kyvete Shatri

Profesor Asistent

Fillor/ Mësimdhënia në Teknologji dhe TIK

038 229 201 [email protected]
Photo

Prof. Ass. Majlinda Gjelaj

Profesor Asistent

Pedagogji/ Parashkollor

038 229 201 [email protected]
Photo

Prof. Ass. Dr. Minevere Rashiti

Profesor asistent

Fillor/ Mësimdhënia Lëndore

038 229 201 [email protected]

Prof. Ass. Dr. Nusret Pllana

Profesor Asistent

Parashkollor/ Fillor

038 229 201 [email protected]
Photo

Prof. Ass. Dr. Qazim Elshani

Profesor Asistent

Parashkollor/ Fillor

038 229 201 [email protected]

Prof. Ass. Dr. Rozafa Ferizi

Profesor Asistent

Parashkollor

038 229 201 [email protected]

Prof. Ass. Dr. Ruzhdi Kuqi

Profesor Asistent

Mësimdhënia e Biologjisë

038 229 201 [email protected]
Photo

Prof. Ass. Dr. Sylejman Berisha

Profesor Asistent

Mësimdhënia në Teknologji dhe TIK

038 229 201 [email protected]

Prof. Ass. Dr. Teuta Danuza

Profesor Asistent

Fillor/ Mësimdhënia Lëndore

038 229 201 [email protected]

Prof. Ass. Dr. Valbona Berisha

Profesor Asistent

Fillor/ Mësimdhënia e Matematikës

038 229 201 [email protected]

Prof. Ass. Dr. Vjollca Ahmeti

Profesor Asistent

Fillor

038 229 201 [email protected]

Prof. Ass. Dr. Vlora Sylaj

Profesor Asistent

Pedagogji

038 229 201 [email protected]
Photo

Prof. Ass. Dr. Xhavit Beqiri

Profesor Asistent

Parashkollor/ Mësimdhënia në Gjuhë dhe Letërsi Shqipe

038 229 201 [email protected]

Ligj. Linda Salihu

Ligjeruese

Pedagogji

038 229 201 [email protected]

Dr. Sc. Adelina Hajrullahu

Asistent

Parashkollor

038 229 201 [email protected]

Dr. Sc. Albulena Metaj

Asistent

Parashkollor/ Pedagogji

038 229 201 [email protected]

Dr. Sc. Blerta Perolli-Shehu

Asistent

Parashkollor/ Edukim Inkluziv

038 229 201 [email protected]

Dr. Sc. Edona Kida-Berisha

Asistent

Fillor/ Pedagogji

038 229 201 [email protected]
Photo

Dr. Sc. Sedat Baraliu

Asistent

Fillor/ Mësimdhënia e Historisë

038 229 201 [email protected]
Photo

Dr. Sc. Sefedin Rahimi

Asistent

Fillor/ Mësimdhënia e Historisë

044 341 193 [email protected]

Dr. Sc. Selim Qevani

Asistent

Fillor/ Mësimdhënia e Gjeografisë

038 229 201 [email protected]

Dr. Sc. Valentina Nimonaj

Asistent

Pedagogji

038 229 201 [email protected]
Photo

Dr. Sc. Veli Kryeziu

Asistent

Fillor/ Mësimdhënia e Historisë

038 229 201 [email protected]

MA Donika Koliqi

Asistent

Pedagogji/ Edukim Inkluziv

038 229 201 [email protected]

MA Jehona Rrustemi

Asistent

Fillor

038 229 201 [email protected]

MA Leonora Husaj

Asistent

Parashkollor/ Fillor

038 229 201 [email protected]

MA Muhamet Peci

Asistent

Fillor/ Mësimdhënia në Gjuhë dhe Letërsi Shqipe

038 229 201 [email protected]

MA Pleurat Kabashi

Asistent

Mësimdhënia e Historisë

038 229 201 [email protected]

MA Faton Mazreku

Asistent

Parashkollor/ Fillor

044778509 [email protected]

MA Zenel Krasniqi

Asistent

Mësimdhënia e Biologjisë

038 229 201 [email protected]