Ma. Milaim Mazreku
sekretar i Fakultetit
Sekretar i FE-së, Qendrat:Prishtinë, Gjilan, Gjakovë, Mitrovicë dhe Prizren
[email protected]
044 201 308, 038 225 619

Hasime Shehu
Zyrtare për mësim
Fakulteti i Edukimit
[email protected]
044

Mejreme Demaj
Zyrtare e lartë në Shërbimin e Studentëve - Bachelor
Teknologji-Informatikë, Matematikë-Informatikë-Fakulteti i Edukimit
[email protected]
038 229 201

AFËRDITA BUQANI
Zyrtare e lartë në Shërbimin e Studentëve - Bachelor
Fakulteti i Edukimit
[email protected]
038 229 2010

Enver Sylejmani
Zyrtare e lartë në Shërbimin e Studentëve - Bachelor
Gjeografi Ed.Qytetare, Histori Ed.Qytetare, Gjuhë Angleze-Fakulteti i Edukimit
[email protected]
044 277 111

Vera Sopi
Zyrtare e lartë për financa dhe kontabilitet
Fakulteti i Edukimit
[email protected]
038 229 201

Shkendije Lokaj
Asistente e dekanatit
Fakulteti i Edukimit
[email protected]
044

Behare Bajrami
Biblotekiste
Fakulteti i Edukimit
[email protected]
044

Irfan.Miftari
Administrator
Fakulteti i Edukimit
[email protected]
044 611 511

Arbnore Bicaj
Koordinatore per park
Fakulteti i Edukimit
[email protected]
044

Fehmi Ramadani
Laborant i Fizikë-Kimisë
Fakulteti i Edukimit
[email protected]
044 212 924

Yllka Alidema
Zyrtare e Masterit dhe Doktorates
Fakulteti i Edukimit Master-Doktoratë
[email protected]
038229201

Nita Bakija
Koordinatore për mësim praktik
Fakulteti i Edukimit
[email protected]
038 229 201

Zijavere Idrizi
Zyrtarë i sherbimeve të studenteve
Fakulteti i Edukimit-Gjilan
[email protected]
044 178 528

Fitore Hasani
Zyrtarë i sherbimeve të studenteve
Fakulteti i Edukimit-Gjilan
[email protected]
044 000 000

Refik Ibrahimi
Zyrtar i sherbimeve te studenteve
Fakulteti i Edukimit-Gjilan
[email protected]
044

Filloreta Hajdini
Zyrtare e arkives dhe sherbimeve postare
Fakulteti i Edukimit
[email protected]
044

Imer Dragusha
Zyrtar
Fakulteti i Edukimit
[email protected]
044 276 302

Albert Vula
Zyrtarë i sherbimeve të studenteve
Fakulteti i Edukimit-Gjakovë
[email protected]
044

Lindita Bicurri
Zyrtare i sherbimeve të studenteve
Fakulteti i Edukimit-Gjakovë
[email protected]
044

Donika Bicurri
Zyrtarë i sherbimeve të studenteve
Fakulteti i Edukimit-Gjakovë
[email protected]
044

Ifakete Rudi
Biblotekiste
Fakulteti i Edukimit
[email protected]
044

Hanumshahe Berisha
Biblotekiste
Fakulteti i Edukimit
[email protected]
044

Shani Sahitaj
kopështar
Fakulteti i Edukimit-Gjakovë
[email protected]
044

Ramize Veseli
Biblotekiste
Fakulteti i Edukimit
[email protected]
044

Mentore Zejnullahu
Koordinatore per mësim praktikë
Fakulteti i Edukimit
[email protected]
044

Bashkim Dalipi
Koordinatore per mësim praktikë
Fakulteti i Edukimit-Gjilan
[email protected]
044

Venera Këndusi
Koordinatore per park
Fakulteti i Edukimit
[email protected]
044

Florim Salihu
Koordinatore per park
Fakulteti i Edukimit
[email protected]
044

Arlinda Selmani
Koordinatore per park
Fakulteti i Edukimit
[email protected]
044