Personeli akademik

Ethem Çeku
Dekan i Fakultetit të Edukimit
Histori kombëtare
[email protected]
038 229 201; 038 229 022

Majlinda Gjelaj, Prof. Ass.
Prodekane për çështje mësimore
Pedagogji
[email protected]
038 229 201

Xhevat Krasniqi
.
Grupë lëndësh nga Matematika-Fakulteti i Edukimit
[email protected]
038 229 201

Zeqir Shaqiri
Profesor i rregullt
Bazat e shkencave natyrore me metodologji, Bazat e shkencave natyrore me metodologji I.
[email protected]
045 275 138

Zeqir Veselaj
Profesor i asocuar
Bazat e shkencave natyrore me metodologji, Biodiversiteti dhe Botanika
[email protected]
038 223 724

Begzad Baliu
Profesor i rregullt
Gjuhë amtare I-II-Fakulteti i Edukimit
[email protected]
044 173 596

Blerta Perolli-Shehu
Asistent
Grupë lëndësh nga Psikologjia
[email protected]
038 229 201

Arlinda Beka
Prof. Ass. Dr.
- Teori e edukimit, - Edukimi dhe fëmijërija e hershme, - Edukimi parashkollor me praktikë, - Bazat
[email protected]
038 229 201

Eda Vula
Profesor i rregullt
Metodologjia e mësimdhënies së matematikës I dhe II (Fillor). Mësimdhënia dhe të nxënit e matematik
[email protected]
038 229 201

Fatlume Berisha
Profesor Asistent
[email protected]
038 229 201

Naser Pajaziti
Profesor i rregullt, Anëtar i Senatit
Gjuhë shqipe I, Gjuhë shqipe II, -Fakulteti i Edukimit
[email protected]
038 229 201

Blerim Saqipi
Profesor asistent
[email protected]
038 229 201

Atdhe Hykolli
Profesor i asociuar
Fillor, PSH, GJLSH
[email protected]
038229201 619

Naser Zabeli
Profesor i asocuar
Pedagogji
[email protected]
038 229 201

Bahtije Gerbeshi
Profesor i asocuar
Fakulteti i Edukimit
[email protected]
038 229 201

Kastriot Buza
Profesor i asocuar
Mësimdhënia në Teknologji dhe TIK
[email protected]
038 229 201

Myrvete Dreshaj-Baliu
Profesor i asocuar
Historia e letërsisë kombëtare, Letërsi për fëmijë-Fakulteti i Edukimit
[email protected]
038 229 201

Hatixhe Ismajli
Profesor i asocuar
Historia dhe filozofiz e edukimit, Teori e mësimit-Fakulteti i Edukimit
[email protected]
038 229 201

Minevere Rashiti
Profesor asistent
Bazat e sociologjisë, Bazat e shkencave shoqërore me metodologji-Fakulteti i Edukimit
[email protected]
044 177 249

Arlinda Bytyqi-Damoni
Profesor Asistent
Grupë lëndësh nga Kimia
[email protected]
038 229 201

Ardita Devolli
Profesor asistent
Edukim special me metodologji, Të drejtat e fëmijve dhe etika-Fakulteti i Edukimit
[email protected]
038 229 201

Sylejman Berisha
Profesor asistent
Hyrje ne teknologji, Teknologjia e materialeve-Fakulteti i Edukimit
[email protected]
038 229 201

Ruzhdi Kuqi
Profesor asistent
Biologjia e njeriut me antropologji, Metodologjia dhe puna praktike nga Biologjia-Fakulteti i Edukim
[email protected]
044 101 748

Ilir Muharremi
Profesor asistent
Grupë lëndësh nga Artet dhe dramatizimi-Fakulteti i Edukimit
[email protected]
038 229 201

Ganimete Kulinxha
Profesor asistent
Histori dhe filozofi e edukimit, Shkathtësit e mësimit akademik-Fakulteti i Edukimit
[email protected]
038 229 201

Nusret Pllana
Profesor asistent
Fillor, PSH
[email protected]
038 229 201

Valbona Berisha
Profesor Asistent
Grupë lëndësh nga Matematika
[email protected]
038 229 201

Adhurim Rasimi
Profesor asistent
Fillor, PSH, 0-3
[email protected]
038 229 201

Vlora Sylaj
Profesor Asistent
Pedagogji
[email protected]
038 229 201

Fahri Marevci
Profesor Asistent
Grupë lëndësh nga Matematika-Fakulteti i Edukimit
[email protected]
044 663 667

Donika Koliqi
Asistent
Grupë lëndësh nga Pedagogjia
[email protected]
038 229 201

Linda Salihu
Ligjeruese
Pedagogji
[email protected]
038 229 201

Leonora Husaj
Asistent
Grupë lëndësh nga Gjuha amtare
[email protected]
038 229 201

Xhavit Beqiri
Prof. ass. dr.
Grupë lëndësh nga Gjuha amtare
[email protected]
049 264 627

Teuta Danuza
Prof. Ass.
Grupë lëndësh nga Psikologjia
[email protected]
038 229 201

Sedat Baraliu
Asistent
Grupë lëndësh nga Historia
[email protected]
038 229 201

Kyvete Shatri
Prof.Ass.Dr
[email protected]
038 229 201

Pleurat Kabashi
Asistent
Grupë lëndësh nga Historia dhe Edukata Qytetare
[email protected]
038 229 201

Faton Mazreku
Asistent i ri
Arti Figurativ dhe kurrikula e integruar, Artet figurative me metodologji, Artet e bukura.
[email protected]
044778509

Muhamet Peci
Asistent i ri
Grupë lëndësh nga Letërsia shqipe
[email protected]
038 229 201

Agnesa Çanta
Prof. Ass.
Grupë lëndësh nga Gjuha dhe letërsia angleze
[email protected]
038 229 201

Vjollca Ahmeti
Prof. Ass.
Grupë lëndësh nga Pedagogjia
[email protected]
038 229 201

Rozafa Ferizi
Prof. Ass.
Grupë lëndësh nga Pedagogjia
[email protected]
038 229 201

Valentina Nimonaj
Asistent i ri
Pedagogji
[email protected]
038 229 201

Jehona Ferizi - Miftari
Prof. Ass.
Shkathtësitë e mësimit akademik,Praktika pedagogjike II, Filozofi e ed., Teori e mës. dhe kurrikulës
[email protected]
038 229 201

Jehona Rrustemi
Asistent i ri
Grupë lëndësh nga Pedagogjia
[email protected]
038 229 201

Florent Bunjaku
Prof. Ass.
Grupë lëndësh nga Teknologjia
[email protected]
038 229 201

Selim Qevani
Asistent i ri
Grupë lëndësh nga Gjeografia
[email protected]
038 229 201

Sefedin Rahimi
Asistent
Asistent për grup lëndësh nga Historia dhe Edukata qytetare
[email protected]
044 341 193

Adelina Hajrullahu
Asistent
Grupë lëndësh nga Pedagogjia
[email protected]
044

Veli Kryeziu
Asistent
Grupë lëndësh nga Historia dhe shkencat Shoqerore
[email protected]
038 229 201

Zenel Krasniqi
Asistent i ri
Grupë lëndësh nga Biologjia
[email protected]
038 229 201

Edona Kida-Berisha
Asistent i ri
Grupë lëndësh nga Psikologjia
[email protected]
038 229 201

Albulena Metaj
Asistent i ri
Psikologji
[email protected]
038 229 201