Adhurim Rasimi

Profesor asistent
Fillor, PSH, 0-3
[email protected]
038 229 201
 Për të parë CV-në e plotë klikoni këtu:

- Gjuhë Shqipe

Syllabuset e lëndëve:

PSH -BAZAT E ARSIMIT MUZIKOR ME
METODOLOGJI

Fillor -BAZAT E ARSIMIT MUZIKOR ME
METODOLOGJI