Adhurim Rasimi

Profesor asistent
Fillor, PSH, 0-3
[email protected]
038 229 201
 Për të parë CV-në e plotë klikoni këtu:
 
- Shqip

- English

Syllabuset e lëndëve:

-Edukim Muzikor, Programi Parashkollor

-BAZAT E ARSIMIT MUZIKOR ME METODOLOGJI, Programi Fillor