Agnesa Çanta

Asistent
Grupë lëndësh nga Gjuha dhe letërsia angleze
[email protected]
038 229 201
Për të parë CV-në e plotë klikoni këtu:

- Shqip

- English

Syllabuset e lëndëve:


- Gjuhë angleze I, Programi Parashkollor
- Gjuhë angleze I, Programi Fillor
- Gjuhë angleze II, Programi Fillor
- Gjuhë angleze, Programi Pedagogji