Ardita Devolli

Profesor asistent
Edukim special me metodologji, Të drejtat e fëmijve dhe etika-Fakulteti i Edukimit
[email protected]
038 229 201
Për të parë CV-në e plotë klikoni këtu:

- Gjuhë Shqipe
- Gjuhë Angleze


BA -Edukimi Gjithëpërfshirës me Metodologji
BA -Gjithëpërfshirja në Edukimin e Hershëm
BA -Vështirësitë në të Nxënë