Atdhe Hykolli

Profesor asocuar
Fillor, PSH, GJLSH
atdhe.hykolli@uni-pr.edu
038229201 619
Për të parë CV-në e plotë klikoni këtu:

- Gjuhë Shqipe

Syllabuset e lëndëve:

BA -Lersia dhe fëmijëria e hershme

BA -Autorë të zgjedhur të letërsisë