Bahtije Gerbeshi

Profesor i asocuar
Histori mesjetare botërore, Shqiptaret dhe Evropa Juglindore në mesjetë-Fakulteti i Edukimit
[email protected]
038 229 201
Për të parë CV-në e plotë klikoni këtu:

- Gjuhë Shqipe

Syllabuset e lëndëve:
BA -Histori mesjetare shqiptare
BA -Histori e mesjetës botërore
BA -Metodologji dhe punë praktike nga historia