Blerta Perolli-Shehu

Asistent
Grupë lëndësh nga Psikologjia
[email protected]
038 229 201
Për të parë CV-në e plotë klikoni këtu:

- Gjuhë Shqipe

- Gjuhë Angleze


Syllabuset e lëndëve:


- Metodat e Hulumtimit

- Praktika pedagogjike 2


- Praktika


- Zhvillimi psiko-motorik

-Psikologji e Edukimit