Eda Vula

Profesor i rregullt
Metodologjia e mësimdhënies së matematikës I dhe II (Fillor). Mësimdhënia dhe të nxënit e matematik
[email protected]
038 229 201

Për të parë CV-në e plotë klikoni këtu:

- Shqip

- English

Syllabuset e lëndëve:


- Metodologjia e mësimit të matematikës I, Fillor


- Hulumtimi në veprim, Master  i mësimdhënies në matematikë

- Mësimdhënia dhe të nxënit e matematikës II, Master  i mësimdhënies në matematikë