Ganimete Kulinxha

Profesor asistent
Histori dhe filozofi e edukimit, Shkathtësit e mësimit akademik-Fakulteti i Edukimit
[email protected]
038 229 201
Për të parë CV-në e plotë klikoni këtu:

- Gjuhë Shqipe
- Gjuhë Angleze

Syllabuset e lëndëve:

BA -Historia pedagogjise boterore
MA -Komunikimi ne Arsim
- Teoria  e Mësimit dhe Kurrikula