Hatixhe Ismajli

Profesor i asocuar
Historia dhe filozofiz e edukimit, Teori e mësimit-Fakulteti i Edukimit
[email protected]
038 229 201
Për të parë CV-në e plotë klikoni këtu:

- Gjuhë Shqipe

Syllabuset e lëndëve:

-Histori dhe filozofi edukimi
-Teori e mësimit
-Praktika pedagogjike
-Komunikimi në edukim
-MA Teoria dhe praktika