Ilir Muharremi

Profesor asistent
Grupë lëndësh nga Artet dhe dramatizimi-Fakulteti i Edukimit
[email protected]
038 229 201
Për të parë CV-në e plotë klikoni këtu:

- Gjuhë Shqipe

- Gjuhë Angleze

Syllabuset e lëndëve:


-Artet e bukura


-Artet figurative me metodologji

-Dramatizimi dhe shfaqjet me kukulla, Parashkollor

-Dramatizimi dhe shfaqjet me kukulla, Fillor