Ilir Muharremi

Profesor asistent
Grupë lëndësh nga Artet dhe dramatizimi-Fakulteti i Edukimit
[email protected]
038 229 201
Për të parë CV-në e plotë klikoni këtu:

- Gjuhë Shqipe

Syllabuset e lëndëve:
BA -Artet figurative me metodologji
BA -Dramatizimi dhe shfaqjet me kukulla