Majlinda Gjelaj, Prof. Ass.

Prodekane për çështje mësimore
Pedagogji
[email protected]
038 229 201
 Për të parë CV-në e plotë klikoni këtu:


- Shqip


- English

Syllabuset e lëndëve:

- Pedagogji sistematike I

- Edukimi i hershëm institucional

Strategjitë e edukimit parashkollor

-Vlerësimi në arsim

-Pedagogji familjare

-Pedagogji Parashkollore me Praktike