Naser Zabeli

Profesor i asocuar
Pedagogji
[email protected]
038 229 201
 Për të parë CV-në e plotë klikoni këtu:

- Gjuhë Shqipe

Syllabuset e lëndëve:

MA -Edukimi inkluziv
MA -Mësimdhënia dhe mësimnxënia efektive
MA -Pedagogji e trajnimeve
MA -Metodat e hulumtimit kualitativ