Nusret Pllana

Profesor asistent
Fillor, PSH
[email protected]
038 229 201
 Për të parë CV-në e plotë klikoni këtu:

- Gjuhë Shqipe

Syllabuset e lëndëve:

-Edukata qytetare