Pleurat Kabashi

Asistent
Grupë lëndësh nga Historia dhe Edukata Qytetare
[email protected]
038 229 201
Për të parë CV-në e plotë klikoni këtu:

- Shqip

- English

Syllabuset e lëndëve:

- Vlerësimi në të nxënë në histori