Rrezarta Avdyli

Profesor asistent
Psikologji
[email protected]
038 229 201
 Për të parë CV-në e plotë klikoni këtu:

CV

Syllabuset e lëndëve:

BA -Psikologji  e Personalitetit
BA -Hyrje në psikologji