Sylejman Berisha

Profesor asistent
Hyrje ne teknologji, Teknologjia e materialeve-Fakulteti i Edukimit
[email protected]
038 229 201
Për të parë CV-në e plotë klikoni këtu:

- Gjuhë Shqipe

Syllabuset e lëndëve:

-Teknologjia Ushqimore
-Teknologjia e materialeve I
-Teknologjia e materialeve II
-Metodologjia dhe p.p. nga Teknologjia
-Mbrojtja e Mjedisit
-Hyrje në Teknologji
-Edukatë pune me modelim
-Burimet e ripërtritshme të energjisë