Veli Kryeziu

Asistent
Grupë lëndësh nga Historia dhe shkencat Shoqerore
[email protected]
038 229 201

Për të parë CV-në e plotë klikoni këtu:

- Gjuhë Shqipe