Veli Kryeziu

Asistent i ri
Grupë lëndësh nga Histori Edukat Qytetare-Fakulteti i Edukimit
[email protected]
049 413 541

Për të parë CV-në e plotë klikoni këtu:

- Gjuhë Shqipe