Xhavit Beqiri

Prof. ass. dr.
Grupë lëndësh nga Gjuha amtare
[email protected]
049 264 627
Për të parë CV-në e plotë klikoni këtu:

- Gjuhë Shqipe

Syllabuset e lëndëve:

-Strategjitë dhe metodat e shkrim - leximit
-Kultura e të folurit
-Zhvillimi i gjuhës dhe komunikimi
-Gramatikë e zbatuar