Xhevdet Thaqi

Profesor asistent
Matematikë Elementare, Gjeometri Elementare I-II, Analizë matematike I-II-Fakultetin e Edukimit
[email protected]
044132 384

Për të parë CV-në e plotë klikoni këtu:

- Gjuhë Shqipe

Syllabuset e lëndëve:

BA -Matematikë I
BA -Matematikë II
BA -Gjeomtria elementare I
BA -Gjeomtria elementare II