Zeqir Shaqiri

Profesor i rregullt
Bazat e shkencave natyrore me metodologji, Bazat e shkencave natyrore me metodologji I.
[email protected]
045 275 138

Për të parë CV-në e plotë klikoni këtu:

- Gjuhë Shqipe

- Gjuhë Angleze


Syllabuset e lëndëve:


-Metodologjia e shkencave natyrore

-Bazat e shkencave natyrore me metodologji

-Mësimdhënia dhe të nxënit e fizikës II

-Puna laboratorike dhe eksperimenti i të nxënit të fizikës