Zeqir Veselaj

Profesor i asocuar
Bazat e shkencave natyrore me metodologji, Biodiversiteti dhe Botanika
[email protected]
038 223 724
Për të parë CV-në e plotë klikoni këtu:

- Gjuhë Shqipe

-Gjuhë Angleze


Syllabuset e lëndëve:


BA -Bazat e shkencave natyore me metodologji II

Edukimi mjedisor dhe zhvillimi i qëndrueshëm

Edukimi mjedisor