AFËRDITA BUQANI

Zyrtare e lartë në Shërbimin e Studentëve - Bachelor
Fakulteti i Edukimit
[email protected]
038 229 2010
Zyrtar i arkives dhe sherbimeve postare