Zijavere Idrizi

Zyrtarë i sherbimeve të studenteve
Fakulteti i Edukimit-Gjilan
[email protected]
044 178 528
Zyrtarë i sherbimeve të studenteve