VIZIONI, MISIONI DHE VLERAT

Vizioni: IHZHA është një urë në mes të Fakultetit të Edukimit dhe shoqërisë duke nxitur profesionalizëm përmes zhvillimit profesional të mësimdhënësve, përsosmëri në punë kërkimore në fushën e edukimit, bashkëpunim dhe partneritet për reforma të qëndrueshme në arsim, dhe përgjegjësi shoqërore.

Misioni
: IHZHA është e përkushtuar në:
-    Përmirësimin e zhvillimit të vazhdueshëm profesional të mësimdhënësve;
-    Zhvillimin e kapaciteteve hulumtuese, avancimin e bashkёpunimeve në hulumtim, dhe rritjen e hulumtimeve në fushёn e edukimit;
-    Sigurimin e qëndrueshmërisë të reformës arsimore, dhe;
-    Promovimin e angazhimit qytetar dhe përgjegjësisë sociale.

Vlerat
: