Zyra për zhvillim akademik përbën një hallkë të sistemit të sigurimit të cilësisë në Fakultetin e Edukimit

Zyra për zhvillim akademik ka për qëllim t'i promovojë dhe t'i zbatojë objektivat e procesit të Bolonjës në Universitetin e Prishtinës dhe Fakultetin e Edukimit, me qëllim të integrimit në hapësirën evropiane të arsimit të lartë.

Kordinator i zyrës është: