Aktivitete edukative për fëmijë të moshave të ndryshme, të përgatitura nga studentët e Fakultetit të Edukimit.