Njoftim për mbrojtjen publike të temës së masterit të kandidates: Teuta Gashi

18 Nëntor 2021
SHARE

 Më datë 23.11.2021 në ora 14.30, kandidatja Teuta Gashi mbron punimin e tezës së masterit me titull “Qëndrimet dhe praktikat e edukatoreve në lidhje me zhvillimin socio-emocional  te  fëmijët e moshës parashkollore”. Mbrojtja bëhet në objektin e Fakuletit të Edukimit, Salla e Masterit.

 Komisioni në përbërje:

     1    Prof.Ass. Dr. Arlinda Beka - kryetare

     2.   Prof. Asoc. Dr. Myrvete Dreshaj - anëtare

     3.   Prof. Asoc. Dr. Majlinda Gjelaj– mentore.