Njoftim për mbrojtjen e punimit të masterit të kandidateve: Rina Zeneli dhe Avni Hashani

14 Shtator 2022
SHARE

1. Rina Zeneli mbron temen e Masterit me datë 20. Shtator 2022 nga ora 10.00, në sallën e Masterit.

Tema; Ndikimi i projekteve në shtëpi në avancimin e mësimnxënies në lëndën e Teknologjisë”

Komisioni

  1. Prof. Ass. Dr. Sylejman Berisha – mentor
  2. Prof. Ass. Dr. Florent Bunjaku–  kryetare
  3. Prof. Ass. Dr. Vlora Syla – anëtare    

2. Avni Hashani mbron temen e Masterit me datë 22. Shtator 2022 nga ora 11.00, në sallën e Masterit.

Tema; Ndikimi i projekteve në shtëpi në avancimin e mësimnxënies në lëndën e Teknologjisë”

Komisioni

  1. Prof. Ass.Dr. Sylejman Berisha – mentor
  1. Prof.Ass.Dr. Florim Isufi –  kryetar             
  2. Prof.Ass.Dr. Vlora Ahmeti – anëtare