Njoftim për mbrojtjen publike të temës së masterit të kandidatit Fatos Zymberi.

12 Qershor 2024
SHARE

Me datë 18.05.2024 në ora 12.30 Fatos Zymberi, mbron temen e masterit, me titull;

Përfshirja e mbrojtjes së mjedisit në tekstet e teknologjisë me TIK për shkollat e mesme të ulëta. 

Komisioni: Prof. Ass.Dr. Sylejman Berisha – mentor,

Prof. Asoc.. Dr. Kyvete Shatri, kryetare,

Prof. Asoc.Dr.  Ruzhdi Kuqi, anetare