Njoftim për mbrojtjen publike të temës së masterit të kandidateve: Fatlume Rexha, Leonora Matoshi.

09 Korrik 2024
SHARE

_ Kandidatja Fatlume Rexha, me datë 15/07/2024 duke filluar nga ora 12:00, do të mbrojë punimin e temës së masterit me titull: Rëndësia e përdorimit të hartave dixhitale në të nxënit e njësisë mësimore zbulimet e mëdha gjeografike


Komisioni:
1. Dr.sc. Sedat Baraliu, Prof. Ass. – Mentor
2. Dr.sc. Bahtije Gërbeshi Zylfiu, Prof. Asoc.- kryetare
3. Dr.sc. Ethem Çeku, Prof. Asoc. – Anëtar

 

_Kandidatja  Leonora Matoshi , me datë 15/07/2024 duke filluar nga ora 13:00, do të mbrojë punimin e temës së masterit me titull: Trajtimi i tematikës Lëvizja Kombëtare  Shqiptare gjatë viteve 1881-1908 në librin Historia e klasës së 8-të

Komisioni:
1. Dr.sc. Sedat Baraliu, Prof. Ass. – Mentor
2. Prof. Asoc Dr.sc. Ethem Çeku, Prof. Asoc.- kryetar
3. Dr.sc. Bahtije Gërbeshi Zylfiu, – Anëtare