Njoftim për mbrojtjen publike të temës së masterit të kandidates Xhevrie Kurteshi.

16 Nëntor 2021
SHARE

Me datë 22.11.2021 në ora 12 në lokalet e fakultetit të edukimit e mbron punimin e temës së masterit me titull " Ndikimi i metodës së demonstrimit në të nxënit e lëndës së biologjisë "

Komisioni:

1. Prof.dr. asoc.Zeqir Veselaj--kryetar

2. Prof.dr. asoc. Ruzhdi Kuçi--mentor

3. Prof.dr. ass,. Ganimete Kulinxha--anëtare