Njoftim për mbrojtjen publike të temës së masterit të kandidateve:Xheraldina Hashani, Jehona Dautaj

18 Nëntor 2021
SHARE

1.Me date 22.11.2021 ne oren 11:30 kandidatja Xheraldina Hashani mbron punimin e temes se masterit me titull:  "Efektet e strategjive të mësimdhënies në zhvillimin e kompetencës së të menduarit".
 
Komisioni:
1. Prof. asoc. Blerim Saqipi - kryetar
2. Prof. ass. Arlinda Beka- anetare
3. Prof. asoc. Hatixhe Ismajli - mentore
 
2.Me date 24.11.2021 ne oren 10:00 kandidatja Jehona Dautaj mbron punimin e temes se masterit me titull:  "Ndikimi  i detyrave të shtëpisë në lëndën e gjuhës shqipe në klasën e parë".

Komisioni:

1. Prof. Dr. Naser Pajaziti - kryetar
2. Prof. ass. Adhurim Rasimii - anetar
3. Prof. asoc. Hatixhe Ismajli - mentore